fa(j)ercajg

upaljač

Imaš faercajg? Moj je krepao.