evri

euri; izgovor za koji ne znate je li srpski, seljački ili kul

Bitno je da se broje evri.