eventuša

osoba koja ide od događanja do događanja da bi bila viđena

Eventuše moraju paziti da ih se ne vidi dvaput u istoj krpi.