dvojka

odjeb, ignoriranje

cijelu večer ju barim i na kraju mi stisne dvojku