dvocijevka

frajer koji i prima i daje

zipa e frajer je dvocijevka