drvo

skraćeno za “drvena medalja”

Još jedno drvo, naravno.