doletiti

svratiti negdje, doći na kratko u relativno brzom roku

doletim do tebe sad, pa ćemo na kavu