dobiti po njonji

dobiti batina

Ajde da je i on konačno dobio po njonji.