dobiti po kostima

dobiti batina

Kad nan dođu Purgeri, a dobiće po kostima.