dizati hampu

galamiti, buniti se

Nije mu dal flašicu i sad mali diže hampu.