dine

godine; srpski sleng koji polako ulazi u upotrebu i kod nas

Imam 30 dina, i još uvijek živim za trenutke s tribina.