debilana

velika glupost ili skup gluposti.

Koja debilana, nisu me primili. Neću tamo raditi, tam je opća debilana.