darkeri

skloni odijevanju u crno i melankoličnoj muzici raznih žanrova, gotičari

Nije darkerica budalo, ide na sprovod.