crta

bježati, linija kokaina

ajmo crta odavde, daj mi složi crtu da se popravim