crnjikav

koji je pomalo crn, čija se boja približava crnoj

Noć je bila više crnjikava nego crna.