COVID-19

medicinska oznaka tzv. coronavirusa

Gdje god pogledam, COVID-19.