cmok

pusa, poljuba; onomatopeja za zvuk poljupca

Kad se sretnu dvije babe, prvo padne cmok.