člinak

nožni članak

Sinko moj, boli me člinak još od onog dana kad sam pala na stepenicama.