član Upravnog odmora

osoba na visokom položaju koja češe jaja

Eno ga na kavi s pičićem. Pravi član Upravnog odmora.