čilati

opušteno se družiti, ništa posebno ne raditi, uživati u sadašnjem trenutku

Šta radite? -Ništa, buraz, čilamo.