čiketina

žensko meso, žene; također pičketina

Ženska odbojka na drugom, sigurno ima čiketine.