car

muškarac koji je dobro nešto napravio, organizirao, nešto dosjetljivo rekao

Koji si car, kak si se to sjetio!