burek od sira

po Bosancima ne postoji, riječ je o uvredi

- Ne postoji burek od… – Ako kažeš “sira” i da je to pita, ukinut ćemo ti vizu.