bubati

štrebati, učiti napamet

Nabubala sam sve za ispit, a sad više ništa ne znam.