bovan

kamen

potegnija san ga bovanom u glavu – udario sam ga kamenom u glavu