birtija

gostionica, kafić, krčma

Znaš neku dobru birtiju?