banka

deset (jedinica neke valute), često se koristi i za određicanje godina

Platil sam dve pive pet banki, mater im! Frajer ima četiri banke.