Author Archive

čoriti

spavati

Idem čorit, umoran sam ko pes.

pajkiti

spavati

Idemo pajkit!

bariti

zavoditi

Kako me ženska zbarila!

galebarenje

zavođenje žena redom

Koje galebarenje na plaži!

mandža

hrana

Koja dobra mandža!

papica

dječja hrana

Finu papicu mama skuhala! Buš papala?

kakica

dječja stolica

Žutu kakicu ima mali, super!

kakač

dječja stolica

Tvrdi ti je danas kakač!

tiba

trbuh, dječji trbuščić

Te boli tiba?

buša

trbuh, najčešće dječji

Boli bušica? Mama da pusu, bude prošlo.

guta

novac

Nemam niš gute. Imaš ti kaj?

pinka

novac

Danas sam dobil neku pinku!

žicaroš

osoba koja moli druge da mu daju malo sitnog novca ili cigaretu

Tu ima uvijek puno žicaroša, samo prođi!

žicati

prositi, izmamljivati novac od drugih

Idemo nažicat za karte.

glupirati se

izvoditi gluposti, nepodopštine

Smiri se, prestani se glupirati!

majmunirati se

ludirati se, izvoditi gluposti

Cijeli dan se majmuniramo.

na sveto nigdarjevo

nikada

Dobil buš to na sveto nigdarjevo.

mobač

mobitel

Imam novi mobač.

papučar

muškarac bez stava, dozvoljava da žena njime u potpunosti upravlja

Nemoj bit takav papučar!

priljepak

osoba koja se nameće drugoj osobi ili društvu

Nemrem više izdržati, makni mi tog priljepka!

krpelj

osoba koja se stalno nameće i ne odvaja se od druge osobe ili društva

Evo opet krpelja, odo ja ljudi, vidimo se!

grebator

osoba koja čini sve da se na neki način okoristi, često je pri tome ljigav koliko se ulizuje

Koji je on grebator!

flanjka

ugao

Vidimo se iza flanjke.

bažulj

grah

Danas sam skuhala bažulj na šalatu.

kosmat

dlakav

Frajer je kosmat ko majmun!

gojze

planinarske cipele

Kupil sam si nove gojze.

lesa

vrata na ogradi

Naslonil se na lesu.

puknuti

iznervirati se, izgubiti razum, pamet, poludjeti

Totalno sam puko danas!

sakač

sako

Dobar ti je sakač.

gabula

nevolja, problem

Sad sam u gabuli!