fezbaš

inženjer

“Vojko , ćelavi , debeli fezbaš” – After u zatvoru , Dječaci