Author Archive

frlja

joint, smotuljak od marihuane

Daj smotaj jednu frlju!

praviti se gljiva

Praviti se da ne razumiješ.

Nemoj mi se sad praviti gljiva, rekao sam ti jasno i glasno!

kondor

kondukter u vlaku, busu i sl.

Vadi karte, ide kondor!