žuko

Vrsta okusa, kombinacija gorkog i žestokog. Naziv popularan za vrstu salate.

Ova salata tako žuka da je ne mogu ni okusit.