Author Archive

gindac

konop koji služi za podizanje jedara

Puk’o nam je gindac spinakera.

orca

kretati se prema smjeru puhanja vjetra; ići u vjetar (brodom)

Do prve bove vozi se orca.

prova

prednji dio broda

Udarili smo provom u njegovu krmu.

molati

1. što brže (ot)pustiti konop (na brodu)
2. prestati koga smetati/uznemiravati ili kome dosađivati

Pa rekao sam ti da molaš!
Ma ajde više molaj me!

škota

uže (na brodu)

Nisam na vrijeme pustio škotu pa smo se skoro sudarili.

laškati

popuštati konop na jedrilici (brodu)

Laškaj tu škotu!

kacati

zategnuti uže na jedrilici

Kacaj to!