Author Archive

matiša

matematika, uglavnom korišteno u kontekstu školskog premeta matematika

Dobia sam asa iz matiše jučer

škartati

odbaciti, odbiti, dati nogu

On je škarta ekipu radi cure

ruk

trava, marihuana

“Ima ruka?”

med

trava, marihuana

“a dobar cvit brate, ode zovu med” – Dječaci u “Med”