atač

prilog uz mejl, od engl. attachment

Vidjet ćeš u ataču, tamo ti je program.