asfalt

Čokolino bez puno mlijeka.

Kak’ voliš čokolino? Asfalt ili proljev?