arafat

Sklopiva sjenica s četiri stupa od šatorskog platna i sl.

Kupio sam veći arafat, da mozemo svi stati.